Документарні операції

Банк пропонує послуги за документарними операціями (акредитиви, гарантії, документарне інкасо), що виступають надійними інструментами забезпечення виконання фінансових зобов’язань при здійсненні як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних розрахунків.

 

З приводу розрахунків з використанням документарних операцій просимо звертатися до Управління документарних операцій Банку за номером телефону 0 800 503 305 та відділень Банку.

 

Наш Банк пропонує Вам наступну допомогу при укладанні договорів (контрактів) з використанням будь-якого з видів документарних операцій:

  • консультування щодо обрання найоптимальнішого інструменту фінансування торгівлі для клієнта;
  • прийняття участі  в розробці умов договорів (контрактів), що регламентують порядок розрахунків/платежів за поставлені/надані товари/ роботи/послуги»;
  • інші послуги з питань документарних операцій в залежності від потреб клієнта.

 

ПАТ «ДІВІ БАНК» здійснює послуги за всіма видами документарних операцій у відповідності до стандартів, що прийняті в міжнародній банківський практиці.

 

У зв’язку із економічними змінами та появою нових напрямків торговельних потоків в нашій державі, потреба в забезпеченні надійних, гарантованих та мінімально ризикових розрахунках постійно зростає. Розбіжності в рівнях загальноекономічного розвитку між країнами світу, сумніви в діловій репутації партнерів та багато інших причин зумовлюють потребу в побудові ланцюжків, що пов’язують необхідність виконання договірних зобов’язань з розрахунками. Інструментами в такій побудові і виступають документарні операції.


     В практиці торгових відносин існують різноманітні види розрахунків, відмінність яких полягає в рівні взаємодовіри партнерів та функцій, які здійснюють банки, супроводжуючи вказані розрахунки. Процес розрахунків має дві протилежні мети - в залежності від прагнень кожного з партнерів. Якщо продавець товару/послуги бажає отримати оплату в найкоротший термін, то покупець найчастіше має намір здійснити розрахунки після надходження товару/надання послуги. Досягнення балансу інтересів сторін, гарантування постачання та отримання оплати здійснюється шляхом застосування документарних операцій, зокрема – акредитивів, гарантій, інкасо.

    Акредитив – це умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями особи - наказодавця акредитива (та від його імені) або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів чи визначеної ним особи бенефіціара або акцептувати і сплатити виставлені бенефіціаром переказні векселі (тратти), або уповноважити інший банк провести такий платіж, або акцептувати і сплатити переказні векселі (тратти), або надати повноваження іншому банку здійснити негоціацію (купити або врахувати переказні векселі (тратти) проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитива).
Розрахунки в формі акредитиву мають явні переваги по відношенню до таких видів розрахунків як попередня оплата (аванс) або оплата за фактично отриманий товар (послуги). Акредитив відкривається банком на підставі заяви клієнта (покупця), що вміщає ряд умов контракту (договору), які стосуються порядку розрахунків та відвантаження товару. У разі, якщо продавець у встановлений термін здійснює відвантаження товару/надання послуг, оформляє транспортні та інші документи (рахунки, сертифікати тощо) та представляє їх до банку, що призначений виконуючим за умовами акредитиву, продавець гарантовано отримує грошову виручку за відвантажений товар.
Акредитиви різняться за формами та засобами їх виконання. Акредитиви можуть бути покриті та непокриті, підтверджені та непідтверджені. В залежності від засобу виконання та форми акредитиву розрахунки між покупцем та продавцем завжди можна віднести до того, чи іншого виду акредитивів.

    В стосунках ділових партнерів часто виникає проблема, коли продавцеві важко оцінити платоспроможність покупця, а покупцеві - готовність продавця виконати зобов’язання за договором та його фінансові можливості. Для таких випадків банк пропонує скористатися гарантією, що як фінансовий інструмент несе функцію забезпечення.

   Гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед бенефіціаром (особа, на користь якої надається гарантія) (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) сплатити кошти за принципала (особа, за заявою якої надається гарантія) в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов'язання безпосередньо міститься в тексті гарантії;
Мета гарантії – додаткове забезпечення фінансових інтересів сторін договорів, при цьому банк виступає гарантом та захисником прав клієнта. Гарантії різняться за типом та формою і дозволяють значно знизити ризики неотримання або неповернення платежів та невиконання інших зобов’язань за договорами (наприклад, неотримання товару або послуг тощо).

   Документарне інкасо – це банківська операція, за якою банк-емітент за дорученням клієнта здійснює дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу.  Документарне інкасо полягає в інкасо фінансових документів, які супроводжуються комерційними документами, або інкасо тільки комерційних документів. Документарне інкасо частіше використовують у практиці міжнародних розрахунків.
Переваги використання розрахунків в формі інкасо полягають в тому, що продавець може передати покупцю право власності на товар, виключно, проти платежу або акцепту документів, при цьому ризик невиконання партнером своїх зобов’язань за договором знижується оскільки розрахунки між сторонами здійснюються за посередництвом незалежної третьої сторони – банку, який фактично виступає контролером добросовісного виконання сторонами умов договору (контракту).