Тендери

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК»

Тендерний відбір компаній для здійснення продажу портфеля міжбанківських кредитів

 

04.04.2017

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ «ДІВІ БАНК» (Банк) оголошує відкритий тендерний відбір партнерів – фінансових компаній з надання факторингових послуг для продажу частини кредитного портфелю Банку.

 

Основні параметри кредитного портфелю, який планується до продажу: 

позичальник - неплатоспроможний Банк;

міжбанківські кредити;

корзина кредитів: 2 шт.;

без застави;

загальна сума боргових вимог до продажу: 124 856 234,93 грн.

 

Вимоги до учасників тендеру:

наявність власного капіталу;

прозора структура власності і менеджменту компанії;

відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації;

відсутність репутаційних ризиків.

 

Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендеру:

1. Заявка на участь у тендері з комерційною пропозицією.

2. Виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських об’єднань.

 

Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій, Банк проводить відбір та індивідуальні переговори з кожним учасником. Визначення лідерів проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції та (б) наявності/відсутності змін до шаблону договору з продажу боргових вимог за кредитними договорами.

 

Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.

 

Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна. Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору. Учасники в період проведення відбору і після його закінчення зобов'язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм Банку інформації, і не передавати її третім особам.

 

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками) в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 11:00 «13» квітня 2017 року шляхом доставки в центральний офіс Банку: м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ.А). Контактна особа: Симоненков Дмитро Вікторович (тел.: (044) 393-73-20, вн. 9031).ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК»

Тендерний відбір компаній для здійснення експертної оцінки майнових прав грошової вимоги

30.03.2017

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ «ДІВІ БАНК» (Банк) оголошує відкритий тендерний відбір партнерів з незалежної оцінки фінансових активів, а саме прав грошової вимоги частини міжбанківського кредитного портфелю Банку.

 

Основні параметри міжбанківського кредитного портфелю, який планується до оцінки: 

позичальник - неплатоспроможний Банк;

міжбанківські кредити;

корзина кредитів: 2 шт.;

без застави;

мета оцінки: визначення ринкової вартості фінансових активів, а саме прав грошової вимоги за договорами з позичальником.

призначення оцінки: для укладання господарсько-правових угод.

 

Вимоги до учасників тендеру:

наявність досвіду проведення подібних експертних оцінок для інших банків;

відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації;

відсутність репутаційних ризиків.

 

Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендеру:

1. Заявка на участь у тендері з комерційною пропозицією.

2. Копія Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України.

 

Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій, Банк проводить відбір та індивідуальні переговори з кожним учасником. Визначення лідерів проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції та (б) наявності/відсутності змін до шаблону умов надання послуги.

 

Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.

 

Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна. Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору. Учасники в період проведення відбору і після його закінчення зобов'язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм Банку інформації, і не передавати її третім особам.

 

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками) в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 10:00 «04» квітня 2017 року шляхом доставки в центральний офіс Банку: м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ.А). Контактна особа: Симоненков Дмитро Вікторович (тел.: (044) 393-73-20, вн. 9031).ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК»

оголошує відкритий тендерний відбір партнера – по поставці рішення інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу

06.06.2016

 

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками) в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 10:00 «23» червня 2016 року шляхом доставки в центральний офіс Банку:

м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ.А).

Контактна особа: Коваль Ілона Юріївна тел.: (044) 393-73-20, вн.9001.

 

Комерційні пропозиції, передані іншим способом, а також такі, що не містять посилання на тему тендера — не розглядаються.

Уповноважений працівник Банку для отримань роз'яснень по бізнес питанням: Головко Антон Васильович, телефон: (044) 393-73-20, вн. 9023.
ел. адреса: Opens window for sending emailanton.golovko@dvbank.ua
ДодатокПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК»

Тендерний відбір оцінщика для проведення оцінки проектів правочинів, щодо яких є заінтересованість, на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам

 

29.04.2016

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ «ДІВІ БАНК» (Банк) оголошує відкритий тендерний відбір партнерів з проведення оцінки проектів правочинів, щодо яких є заінтересованість, на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам та надання письмових Висновків суб'єкта оціночної діяльності щодо проведення оцінки проектів правочинів, щодо яких є заінтересованість, на відповідність їх умов звичайним ринковим умовам.

 

Основні параметри проектів правочинів, які плануються до оцінки: 

Контрагент є заінтересованою особою в укладенні правочину з Банком, в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства».

Правочин, щодо надання банківських послуг та/або господарської діяльності.

Мета оцінки: оцінка проекту правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

Призначення оцінки: для прийняття рішення про укладання господарсько-правових угод.

 

Вимоги до учасників тендеру:

наявність досвіду проведення експертних оцінок для банків;

відсутність розпочатої процедури банкрутства або ліквідації;

відсутність репутаційних ризиків.

 

Перелік документів, що має надати до Банку зацікавлений учасник тендеру:

1. Заявка на участь у тендері з комерційною пропозицією.

2. Копія Виписки/Витягу з ЄДР суб'єкта оціночної діяльності.

3. Копія Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності.

 

Після надання учасниками своїх комерційних пропозицій, Банк проводить відбір та індивідуальні переговори з кожним учасником. Визначення лідерів проводиться Банком на основі наступних критеріїв: (а) цінової пропозиції та (б) наявності/відсутності змін до шаблону умов надання послуги.

Банк залишає за собою право відмовити учаснику у співпраці і не розголошувати причини даної відмови.

 

Умови конфіденційності: інформація, надана учасниками, буде розглядатися як комерційна і повністю конфіденційна. Отримані дані не будуть опубліковані і не будуть використані Банком для інших цілей, окрім як проведення даного відбору. Учасники в період проведення відбору і після його закінчення зобов'язані дотримуватися конфіденційності у наданій їм Банку інформації, і не передавати її третім особам.

 

Для участі в тендері просимо учасників надати свої тендерні пропозиції (разом з заповненими та завіреними додатками) в запечатаних конвертах з поміткою «На тендер» до 10:00 «30» травня 2016 року шляхом доставки в центральний офіс Банку: м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ.А). Контактна особа: Ващенко Ярослава Іванівна (тел.: (044) 393-73-20, вн.9061).